Menno Simonspad Witmarsum (NL) - Bad Oldesloe (D)

een wandel- en bezinningsroute tussen de plaats van geboorte en sterven

van Menno Simons

 

 

Dit is een initiatief van de Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland

 

Deze website is:

 

 

 

 

 

Startpagina

 

Witmarsum en Pingjum

 

Westergo - Fryslân

 

Oostergo - Fryslân

 

Groningen

 

Ost - Friesland

 

Hanzestadt Bremen

 

Hanzestadt Hamburg

 

Hanzestadt Lübeck

 

Mennokate (Bad Oldesloe)

 

Andere sites

Laatste nieuws:

LAATSTE UPDATE: 4 JULI 2011

 

Volgende week zondag - 10 juli 2011 - vertrekt de eesrte grope fietsters voor de fietstocht van Witmarsum naar Bad Oldesloe in Duitsland.

 

Onderstaand de tekst van het PERSBERICHT:

 

Friese Doopsgezinde Sociëteit

Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland

 

PERSBERICHT

 

 

Leeuwarden, juni 2011

 

Het jaar 2011 is voor de Doopsgezinde Broederschap in Nederland een jaar van herdenken, vieren en vooruit kijken. Ook in de provincie Fryslân wordt ruimschoots aandacht besteed aan de verschillende jubilea.

 

Eén van de activiteiten is de fietstocht van Witmarsum naar Bad Oldesloe in Duitsland. Vóór het vertrek van de fietsers op zondag 10 juli a.s. zal een informatiebord worden onthuld dat herinnert aan het planten van de linde op 30 januari jl.

 

 

FIETSTOCHTEN WITMARUM – BAD OLDESLOE

 

Op zondag 10 juli vertrekt om ca. 09.00 uur de eerste groep van 15 mensen voor een fietstocht van ca. 500 km naar Duitsland. Deze groep fietsers zullen het Menno Simonspad gaan volgen tussen Witmarsum – de geboorteplaats van Menno Simons – naar Bad Oldesloe – de plaats waar Menno Simons in 1561 is overleden, nu 450 jaar geleden. De fietstocht gaat via Groningen, Leer, Hamburg naar Bad Oldesloe, in de omgeving van Lübeck, vlakbij de Oostzee. De fietstocht kan worden omschreven als een pelgrimstocht. Onderweg zal worden stil gestaan bij het geestelijke erfgoed van Menno Simons en wat de hedendaagse Doopsgezinden in Nederland verbindt. Onderweg zullen ook een aantal Duitse doopsgezinde gemeenten (Mennonieten) worden bezocht.

Voorafgaand aan het vertrek zal bij het contourenkerkje in Witmarsum een kort moment van bezinning zijn. Op 19 juli a.s. zal de groep weer (per bus) terugkeren. In augustus a.s. zal een tweede groep – ook van ca. 15 mensen – deze tocht ondernemen.

 

De Menno-linde

 

Ook zal vóór het vertrek een nieuw informatiebord worden onthuld. Dit informatiebord herinnert aan het overlijden van Menno Simons (450 jaar geleden) en aan zijn ‘uitgang uit het Pausdom’ in het jaar 1536, met andere woorden aan het moment waarop hij de toenmalige (Rooms-katholieke) kerk verliet. Dit jaar is dat 475 jaar geleden.

 

Op 30 januari jl. is een bijeenkomst gehouden waarbij symbolisch een linde is geplant ter herinnering aan de beide historische momenten. De echte boom staat sinds kort met zijn wortels in de Friese klei. Het Menno Simonspad verbindt deze jonge linde met de al eeuwen oude linde bij de Mennokate nabij Bad Oldesloe. Daarmee staat het pad symbolisch voor het leven tussen geboorte (Witmarsum) en dood (Bad Oldesloe.

 

Een kopie van het informatiebord zal aan het einde van de fietstocht in Bad Oldesloe worden overhandigd aan de plaatselijke gemeente. Het zal een plaatsje krijgen in Mennokate. In dit gebouw was ten tijde van Menno Simons een drukkerij gevestigd. De plaatselijke landheer bood Menno Simons, die in die tijd werd vervolgd en gezocht, onderdak. Via de drukkerij kon Menno Simons zijn gedachten en ideeën aan het papier toe vertrouwen.

 

 

INFORMATIE

Heeft u vragen, neem contact op

 • secretaris van de FDS en de SDMF, de heer Sikke Roosma (tel. 058 – 2574808)

 

 

 

LAATSTE NIEUWS:

In het jaar 2011 staat Menno Simons weer volop in de belangstelling. Dit jaar wordt herdacht dat hij 475 jaar geleden "uit het Pausdom trad" en 450 jaar geleden dat hij is overleden in de omgeving van Bad Oldesloe in Duitsland. Op 30 januari jl. zijn deze twee momenten herdacht bij het monument in Witmarsum door ter plekke symbolisch een linde te planten. Deze linde herinnert aan de Mennolinde bij Mennokate in Bad Oldsloe.

 

Deze zomer worden tussen Witmarsum en Bad Oldesloe twee fietstochten gehouden.

De eerste tocht is van 10 - 19 juli en de tweede tocht is van 14 - 23 augustus.

Heeft u belangstelling, kijk dan op deze link.

 

 

Bericht van 10 februari 2010

In het jaar 2011 is het 450 jaar geleden dat Menno Simons - de enige Nederlandse kerkhervormer - is overleden. De Stichting Doopsgezinde Monumenten in Friesland wil vanwege dat feit een wandel- en bezinningsroute vastleggen en organiseren tussen zijn geboortedorp Witmarsum in de provincie Friesland en de stad Bad Oldeslo in de deelstaat Schleswig-Holstein in Duitsland. In de omgeving hiervan overleed Menno Simons in 1561.  

 

 

De contouren van het Menno Simonspad

 

De voorlopige contouren staan op een rijtje

 1. een lange-afstand-(wandel)pad van Witmarsum (NL) naar Bad Oldesloe (D)
 2. een pad dat recht doet aan de cultuur, de historie en het landschap van Noord-Nederland
 3. een pad door oude landschappen en langs (Middeleeuwse) kerken, kloosters en andere monumenten in de provincies Friesland en Groningen en in Noord-Duitsland
 4. een pad dat oude paden - her en der in de beide provincies - met elkaar verbindt en daarmee als een nieuwe weg - een rode draad - door het landschap gaat en een verhaal vertelt
 5. een pad dat Nederlandse Doopsgezinden, Fryske Menisten en Duitse Mennoniten met elkaar verbindteen spiritueel - en bezinningspad dat de verbinding legt tussen geboorte/leven en overlijden/dood van Menno Simons: de verbinding tussen Witmarsum en (de omgeving van) Bad Oldesloe
 6. een pad met illustrerende verhalen en beelden over de genoemde thema’s
 7. een pad waarbij met beeld en tekst wordt stilgestaan bij bezinning over het leven (= toekomst) en over de dood (= verleden)
 8. een pad waarop niet alleen "achterom" wordt gekeken (naar het verleden) maar ook "vooruit"(naar de toekomst). Leve het leven!
 9. een pad waarop aandacht is voor de traditie van de Doopsgezinden en van de vrijzinnigheid
 10. een pad dat past binnen het thema "eigen wijs en eigen weg", het thema van het feest- en gedenkjaar 2011
 11. een pad dat leidt langs bekende plaatsen uit het leven van Menno: uiteraard Witmarsum, Pingjum, Bolsward, Hartwerd, Leeuwarden, stad Groningen, Emden, Lübeck en Bad Oldesloe
 12. een pad dat ook mogelijkheden biedt om de route te fietsen
 13. een pad dat ...........
 14. een pad waarop ............

 

 

 

Heeft u interesse?

Spreekt het u aan?

Heeft u aanvullingen en ideeën?

 

Geef uw reactie via info@mennosimonspad.nl

 

De uitwerking moet nog komen. U als lezer kunt ons hiermee van dienst zijn.

Reageer alsublieft via de mail.

 

Heeft u ideeën en aanvullingen?

 

U kunt ons helpen deze site aan te vullen. Met uw ideeën over de route, de inhoud van de webpagina en gedachten over spirituele zaken.

 

 

Die Kontouren Mennosimonspad

 1. Wanderstrecke von Witmarsum (NL) zu Bad Oldesloe (D)
 2. Kultur, Landschaft, Monumenten, Kirchen
 3. Spiritualitäten und Geschichte
 4. Thema's Leben und Tod 
 5. Doopsgezinden, Mennoniten

 

Haben Sie Ideeën und Ergänzungen

 

Sie können die Stiftung helfen diese Website zu Vervollständigen. Mit Ihre Ideeën über die Route, Inhalt der Website und mit Ihre Gedanken über Monumenten, Städte, landschaft, unsw. 

 

Send ein E-mail zu: info@mennosimonspad.nl

 

www.mennosimonspad.nl © 2010